dom4 dom3 dom2 dom

Regulamin pobytu na terenie D. W. „ Kuchtówka”

 •                                                       *********************************
 • 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od 16:00 i kończy się o 11:00.
 • 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w terminie 7 dni od daty rezerwacji. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 • 3. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 • 4. Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy gości pozostawione na terenie posesji, dlatego prosimy, aby opuszczając pokój pamiętać o zamknięciu go na klucz. W przypadku zagubienia klucza do pokoju bądź wejściowego gość uiszcza dodatkową opłatę w wysokości 50zł.
 • 5. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie posesji do godziny 22:00.
 • 6. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 • 7. Parking niestrzeżony na terenie posesji jest bezpłatny i przeznaczony tylko dla naszych gości. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na parkingu samochody ani znajdujące się w nich rzeczy.
 • 8. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonym do tego miejscem oraz używania otwartego ognia.
 • 9. Dzieci do lat 3 pobyt GRATIS przy dwóch osobach pełnopłatnych. Dla dzieci w wieku od lat 3 do 10 przewidziane są zniżki. W obu przypadkach należy udokumentować wiek dziecka.
 • 10. Zwierzęta mogą przebywać na terenie posesji tylko za uprzednią zgodą gospodarzy ośrodka. Zwierzęta mogą być wyprowadzane tylko na smyczy a za szkody przez nie spowodowane odpowiada materialnie ich właściciel.Znajdujące się na terenie ośrodka psy po opuszczeniu zajmowanego pokoju muszą mieć założony kaganiec.
 • 11. Goście proszeni są o zachowanie porządku na terenie całej posesji jak również odpowiadają materialnie za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe z ich winy lub winy ich podopiecznych.
 • 12. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz odtwarzania cudzych utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90. poz. 631 – tekst jednolity z późn. zm.). W szczególności zakazane jest odtwarzanie utworów mogące naruszać czyjekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub też jakiekolwiek inne działania, które mogłyby powodować po stronie właściciela ośrodka obowiązek uiszczania opłat licencyjnych z tytułu 
  korzystania z cudzych utworów.

  13. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz odtwarzania programów telewizyjnych i radiowych oraz korzystania z radioodbiorników oraz telewizorów. Wszelkie radioodbiorniki lub telewizory znajdujące się na terenie ośrodka stanowią prywatną własność osób na stałe zamieszkujących w ośrodku, nie wchodzą one w skład oferty wynajmu pokoi i miejsc noclegowych a korzystanie z nich przez gości jest bezwzględnie zabronione.

  14. W części pokoi znajdują się monitory, które wolno wykorzystywać (poprzez ich podpięcie) wyłącznie w celu zwiększenia komfortu pracy na prywatnym sprzęcie komputerowym należącym do gości korzystających z ośrodka. Korzystanie z monitorów musi odbywać się w taki sposób, aby nie naruszać zakazu określonego w pkt 13 Regulaminu.

 •                                                         ********************************